אתר -- Coffee-Depot.co.il -- תקנון שימוש 

אתר coffee-depot.co.il (להלן: "האתר"), הינו חנות וירטואלית למסחר אלקטרוני ומרכז מידע למען צרכני הקפה ואניני הטעם הגולשים באינטרנט.

תנאי שימוש באתר והתקנון

1. הכוונה במונח "פעולה" בתקנון זה היא - פעולה כלשהי בהקשר לאתר כגון- גלישה, שימוש, עיון, קריאה, רכישה, הזמנת מוצרים ושירותים מן האתר באופן כזה או אחר.

2. הכוונה במילה "משתמש" בתקנון זה היא - אדם הגולש לכתובת האתר ועושה בו שימוש כלשהו, לרבות קריאה ורכישה, או בכל אופן אחר. 
3. רכישת מוצרים או שירותים ואספקתם דרך האתר הינה בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ובמרכז המידע".
בביצוע פעולה כלשהי באתר מצהיר המשתמש ומאשר כי הבין וקרא תקנון זה וכן את האמור במרכז המידע. בהתאם מצהיר המשתמש כי אין לו ולא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה, תביעה כנגד האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמו/ם ו/או הקשורים אליו באיזשהו אופן, אלא אם כן אלו טענות בגין הפרת התחייבות האתר או בעליו או מפעיליו, עפ"י המפורט בתקנון ובמרכז המידע.
4. אין בשימוש בלשון זכר או נקבה העדפה כלשהי או סייג, ובכל מקרה הכוונה היא לשני המינים, ביחד ולחוד.
5. האתר ומפעיליו שומרים את הזכות לבצע שינויים בתקנון זה על פי שיקול דעתם וללא התראה.


על מבצע הרכישה להיות תושב ישראל העונה לקריטריונים הבאים במצטבר: 
1. מספר ת.ז. ישראלי בתוקף, או מוסד שהתאגד ורשום כדין בישראל ומורשה לפעולות בישראל.
2. שהונפק עבורו כרטיס אשראי תקף בישראל מטעם אחת חברות כרטיסי האשראי כגון: ויזה, מאסטרקארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס.
3. כתובת דוא"ל נגישה ופעילה. 


רכישת פריטים באתר
רכישת פריטים
והזמנתם דרך האתר מתבצעת באמצעות עגלת קניות וירטואלית אליה מוסיפים פריטים להזמנה. בתום תהליך הרכישה באתר ולחיצה על לחצן "לקופה" ו- "המשך", נקלטת הרכישה בשרתי - Coffee-Depot.co.il.

ככלל, מגוון הפריטים המוצגים באתר הינם זמינים במלאי ומעודכנים תקופתית. יתכנו מקרים חריגים בהם פריטים המוצגים באתר כזמינים אזלו למעשה מהמלאי לפני שעודכן הדבר. במקרה נדיר שכזה ובמידה והוזמן פריט שאזל, מבצע הרכישה יקבל הודעה על כך לכתובת הדוא"ל שסופקה ו/או טלפונית. מובהר בזאת כי במקרה זה כרטיס אשראי לא יחוייב כלל.

כמו כן, Coffee-Depot.co.il או מי מטעמו רשאים להודיע על פי שיקול דעתם על בטלות הזמנה או רכישה כלשהי, מקצתה או כולה, ללא חיוב כרטיס האשראי של מבצע הרכישה.  

דרך ביצוע הרכישה
1. מבצע הרכישה
 יקבל הודעה על קליטת פרטי הזמנתו לכתובת הדוא"ל שסיפק. שימו לב! הודעה זו אינה מחייבת את Coffee-Depot.co.il באספקת הפריטים בהזמנה, וההודעה רק מהווה אישור על קליטת פרטי ההזמנה.
2. בסיום אימות זמינות הפריט במלאי ופרטי ההזמנה, ולאחר
 קבלת אישור מחברת סליקת האשראי על הרכישה, יחל תהליך הכנת הפריטים בהזמנה.
3. חשוב!
כל הנתונים שהוזנו חייבים להיות נכונים ומדויקים להבטחת ביצוע יעיל ןמהיר של ההזמנה. נתונים חסרים ו/או שגויים ו/או שקריים יתכן ויעקבו את ביצוע ההזמנה והמשלוח. מובהר בזאת כי מסירת נתונים מזהים שגויים בעת הרכישה תסיר את אחריות אתר Coffee-Depot.co.il או מי מטעמו לאספקת הפריטים או בעמידה במועדים משלוח המוצרים וכדומה. במקרה בו הזמנה נשלחה לכתובת למשלוח בהתאם לנתונים שהוזנו, והמשלוח חזר עקב טעות בנתונים שנמסרו ע"י מבצע הרכישה, הלקוח יחוייב בגין דמי המשלוח והטיפול. על כן יש להקפיד הקפדה יתרה במילוי פרטים מדויקים ונכונים. מובהר בזאת כי מסירת פרטים אישיים כוזבים או שיקריים הינה אסורה בהחלט ומהווה עבירה פלילית בהתאם לאמור בחוק העונשין, התשל"ז - 1977 ובהתאם לאמור בכל דין.

 

 

משלוח הפריטים ואספקה

1. משלוח הפריטים ואספקתם תבוצע בכפןף לתקנון זה ובהתאם לאמור במרכז המידע. ייתכנו מקרים של עיכוב באספקת פריט כתוצאה מאירועים או גורמים שמעבר לשליטת Coffee-Depot.co.il או חברת המשלוחים. מובהר בזאת כי במקרים שכאלה, אין האתר או חברת המשלוחים או מי מטעמם אחראים באיזשהו אופן כלפי מבצע הרכישה או צד שלישי. כאשר מצויין בימים מועד אספקה או משלוח הכוונה היא לימי עסקים בלבד. יתכנו עם זאת שינויים עקב פריט מיוחד ו/או מיקום גיאוגרפי לא שגרתי.
2. שרות משלוחים מבצע את המשלוח בהתאם לכללי עבודתם, ובכפוף לתנאים ורשימת ישובים אליהם מבוצע משלוח. ממצבע הרכישה באתר מצהיר כי הבין זאת ומסכים לתנאים מטעם חברת המשלוחים, ואין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי  Coffee-Depot.co.il או מי מטעמו למחדלים או נזקים בהקשר זה.  בנוסף,  במידה וחברת המשלוחים אינה מסוגלת לבצע משלוח כלשהו מסיבה כלשהי, לרבות כתוצאה מאירועים שלא בשליטתה- המשתמש יקבל הודעה על כך ויעשה מאמץ למציאת פתרון מקובל.

אופן ביצוע התשלום
1. ביצוע התשלו
ם נעשה באמצעות כ
רטיס אשראי המונפק בישראל ובתוקף צטעם אחת מחברות כרטיסי האשראי כגון- ויזה, מאסטרקארד, ישראכרט, דיינרס, ואמריקן אקספרס המאושר לסליקה באמצעות אחת מחברות הסליקה המורשות לפעולה בישראל. ספרות כרטיס האשראי ונתוניו יוזנו בתהליך ביצוע הרכישה באתר. במקרה של שיבוש או תקלה בהזנת הפרטים, יש ליצור קשר טלפוני עם Coffee-Depot.co.il לפתרון הבעיה.

2. בביצוע הרכישה יש להזין פרטים אלו-  מספר ת.ז. , שם מלא של בעלי הכרטיס, כתובת נכונה ומלאה, מספר התקשרות לנייד לתאום המשלוח, וכן כתובת דוא"ל נגישה ופעילה.
שימו לב! מומלץ לבדוק שוב בקפידה את הפרטים ולוודא כי הם נכונים. כמור,  במידה ונפלה טעות כלשהי, הדבר יכול  לשבש את תהליך הכנת ההזמנה ושליחתה.  


אופן התשלום ומחירי האתר
1.  המחירים המוצגים באתר הינם כולל מע"מ.

2. חיוב כרטיס האשראי מתבצע לאחר הכנסת מבצע הרכישה את הנתונים דרך האתר או בטלפון. סכום החיוב בסיום הרכישה הינו סך מחירי הפריטים כפי שהוצגו באתר בעת הרכישה בתוספת עלויות כגון משלוח, הכל כמפורט בסל הרכישה טרם סיום תהליך ההזמנה.
3. Coffee-Depot.co.il שומרת על הזכות לבצע שינויים במחירי הפריטים באתר, ו/או בעלות המשלוח ותנאיו כפי שתמצא לנכון. מחיר תקף לרכישה הוא מחיר המוצג באתר בעת סיום תהליך ההזמנה.

 

שמירה על הפרטיות וחיסיון
אתר Coffee-Depot.co.il מחויב על שמירת פרטיות וסודיות הגולשים באתר וכן על מתן שרות מקצועי, איכותי, ומהימן.

לא ישלחו הודעות בדוא"ל אלא אם ניתנה לכך הסכמת המשתמש. משלוח הודעות אי-מייל יבוצע בעת ביצוע ההזמנה ועל מנת לאשר את פרטי הרכישה. כמו כן, הודעות בדבר יציאת המשלוח אל הלקוח וזמן הגעה משוער.
כתובת הדוא"ל שסופקה לעולם לא תימסר לצד שלישי, או כל מידע אחר הקשור ללקוח.

אנו מבהירים בזאת כי של המידע המסופק ע"י הלקוח באמצעות האתר נהנה מחסיון, ויעשה בו שימוש אך ורק על ידי צוות Coffee-Depot.co.il בלבד. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע המאובטח ובהתאם לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.
הסכמת המשתמש לתנאים
והתקנון המפורטים באתר, מהווה הסכמה לכך. אתר Coffee-Depot.co.il מתחייב לנקוט במירב המאמצים ובכל האמצעים הטכנולוגיים על מנת למנוע כל פגיעה באבטחת פרטיות הנתונים.מדיניות ביטולי עסקה והחזרות
לחץ כאן להסבר מפורט על מדיניות ההחזרות והביטולים, וכן עיין ב"מדיניות מוצרים פגומים מרגע פתיחתם". 

 


סימני מסחר, זכויות יוצרים וקניין

קניין
זכויות יוצרים וקניין רוחני באתר Coffee-Depot.co.il, לרבות עיצובים, תוכן, יישומים, קודים, תמונות, תכנים גראפיים מכל סוג, קבצי וידאו, טקסט, מפרט טכני, וכן כל דבר אחר באתר ו/או מטעמו ו/א הקשור אליו (להלן: "זכויות האתר"), הינם בבעלותו המוחלטת והבלעדית של האתר, ובעליו, וכל שימוש בזכויות האתר הינו אסור על פי חוק, ומהווה עוולה מסחרית
.
 

סימני מסחר
לוגו החברה COFFEE-DEPOT, ובעברית "קופי-דיפו" הינו סימן מסחר רשום וקניינם הבלעדי של בעלי האתר. אין לעשות כל שימוש בסימן המסחר, אלא אם כן צויין אחרת מפורשות בכתב ומראש.

לינקים

באתר Coffee-Depot.co.il ישנם לינקים לאתרים אחרים כגון אתרי שירותים, מסחר, וכדומה. מובהר בזאת כי אין Coffee-Depot.co.il או מי מטעמה אחרים בכל דרך לטיב הקישור, מהימנותו או כל המלצה לעשות בלינק ובאתר הזר שימוש. המשתמש מבין ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי Coffee-Depot.co.il או מי מטעמו בהקשר לשימוש בלינקים המוצגים באתר זה והאחריות הבלעדית לכל נזק שיגרם הינה על המשמש ו/או על בעלי האתר הזר. מובהר בזאת כי ל Coffee-Depot.co.il אין כל שליטה על הנעשה באתרים אחרים וזרים, על תכניהם, תוכנם, יושרם או מהותם, ואלו אף עלולים להשתנות מפעם לפעם. בשל כך אין Coffee-Depot.co.il או מי מטעמה אחראים ולא יהיו כאמור.

 

מגבלות האחריות וכללי האחריות
1. Coffee-Depot.co.il או מי מטעמו
אינם ייצרני מוצרים ועל כן אינם נושאים באחריות טיב המוצר, מאפייניו, שם היצרן ו/או לכל תיאור, מצג, תמונות, אלמנט טכני, וכולי המופיעים באתר בהקשר לנתונים אלו. הפריטים המוצגים באתר מופיעים בתום לב ובאופן אובייקטיבי בהתאם לנתונים כפי שנתקבלו מהיצרן עצמו. מובהר בזאת כי Coffee-Depot.co.il או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות בגין טעויות הדפסה, תיאור, מפרט מוצרים,פרסום, מחירים, תמונות או כל נתון אחר לגבי המוצרים האמורים.
2. היבואן יהיה האחראי הבלעדי למוצריו
, איכות, טיב, תכולה, להוראות ההפעלה, וכיוצ"ב. היבואנים ו/או היצרנים אחראים לכך בהתאם לאמור בתעודת האחריות שצורפה למוצר, ולפי האמור בכל דין
.
 

3. אתר Coffee-Depot.co.il או מי מטעמו אינם מתחייבים כי שירותי האתר לא יופסקו או יופרעו, או ללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית, או מפני קלקולים, כשלים בתוכנה, חומרה, מערכות תקשורת וכדומה, והם לא ישאו באחריות כלשהי במקרים של תקלות מעין אלו, בהתאם לאמור בכל דין ובכפוף לחוקי המדינה.
4. במקרה בו אתר 
Coffee-Depot.co.il או מי מטעמו לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם בהתאם לתקנון זה ו/או באספקת הפריטים או  במקרה של שיבוש דומה כדוגמת חוסר מלאי, שיבוש בשילוח וכדומה, ו/או עקב גורם זר מתערב ו/או כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתם, מובהר בזאת כי למעט ביטול רכישה, לא ישאו Coffee-Depot.co.il או מי מטעמו בכל אחריות.
5. השירות באתר Coffee-Depot.co.il הינו לשימוש as is (כמו שהוא), ולא תהיה כל טענה בשל טיב השירות, ביצועיו,  התאמתו או מגבלותיו לצרכי המשתמש או ציפיותיו. 

 

הבהרות כלליות

אתר Coffee-Depot.co.il או מי מטעמו שומרים את הזכות לשנות את האמור בתקנון ותכנים אחרים באתר על פיי שיקול דעתם. כל שינוי כאמור שעודכן ייכנס לתוקפו לאחר 14 יום מתאריך העדכון.

האתר Coffee-Depot.co.il רשאי להפסיק את פעילותו באופן מלא או חלקי,
 על פי שיקול דעת מפעילי ובעלי האתר ללא התראה מראש.

כמו כן, רשאים Coffee-Depot.co.il או מי מטעמו לשנות בכל עת את האתר, כולו או מקצתו, על פי שיקול דעתם ללא התראה מראש. למשתמש לא תיהיה כל טענה בגין שינויים אלו.

 הצהרת המשתמש

בביצוע פעולות באתר בכל צורה שהיא ועצם השימוש בו, הנך מצהיר ומאשר כי קראת בקפידה, הבנת והנך מסכים ומקבל את האמור בתקנון זה ובדפי המידע הרלוונטים, כי אין לך ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה כנגד האתר Coffee-Depot.co.il או מי מטעמו, מלבד בהקשר להפרת התחייבויות מפורשות בהתאם לאמור בתקנון זה.
 ביצוע פעולות דרך האתר הינן בהתאם ובכפוף חוקי מדינת ישראל בלבד.

 

במידה ואינך מקבל/ת ומסכים/מה לאמור בתקנון זה ולתנאיו המתוארים לעיל, אנא צא/י מן האתר לאלתר והימנע/י מכל שימוש באתר.

 להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך: